Chambéry / Ĉamberio

Chambéry est une ville de 58 000 habitants. Elle est la préfecture de la Savoie, département de la région Rhône-Alpes. La ville compte plus de 1000 associations. Elle est entourée par des lacs d’origines glaciaires et des massifs montagneux des Alpes et du Jura. Notre ville est notamment jumelée avec la ville de Turin en Italie et nous avons donc des liens avec les espérantistes turinois.

Ĉamberio estas urbo kun 58 000 loĝantoj. Ĝi estas la prefekturo de la Savojo, departemento el Rodanalpa regiono. La urbo enhavas pli da 1000 asocioj. Glaciaro-devenaj lagoj, alpaj kaj ĵurasaj montaroj ĉirkauas la urbon. Nia urbo kaj Torino en Italio ĝemeliĝas kaj ni do ligiĝas kun la torinaj esperantistoj.

La fonto de la elefantoj

La fontaine des éléphants et le drapeau savoyard / La fonto de la elefantoj kaj la savoja flugo

La trajnejo el Ŝamberio antaŭ la montaroj

La gare de Chambéry devant les montagnes / La trajnejo el Ŝamberio antaŭ la montaroj

Une rivière qui traverse la ville / Rivero transiras la urbon

Une rivière qui traverse la ville / Rivero transiras la urbon

Chambéry et le lac du bourget / Ŝamberio kaj la Bourget-Lago

Chambéry et le lac du bourget / Ŝamberio kaj la Bourget-Lago

La ville et les sommets à 3000m en arrière plan / La urbo kaj pintoj je 3000m de alteco

La ville et les sommets à 3000m en arrière plan / La urbo kaj pintoj je 3000m de alteco

La cathédrale devant le massif des Bauges / Preĝejego antaŭ la montaroj nomataj "Les Bauges"

La cathédrale devant le massif des Bauges / Preĝejego antaŭ la montaroj nomataj « Les Bauges »

Publicités