Ek al Torino ! / C’est parti pour Turin

Voici le programme que nous ont concocté nos ami.e.s turinois.e.s pour le week-end prochain.

Jen la bela programo, kiun kreis niaj torinaj amikoj, okaze de la venonta Z-festo. Plie, ĉiuj el ni povos loĝi ĉe lokaj Esperantistoj.

Programo de la Zamenhof-Festo 2015

Sabaton la 12-an de Decembro

(SALONO KINEJO POLI)

Horo 17,30
Oficiala starto

  • Bonveniga aperitivo
  • Malferma bonvenigo fare de la Prezidanto de TEC
  • Saluto de la Ŝamberianoj kaj aliaj eksterlandanoj
  • 1a Muzik-literatura Interludo fare de la duo “Evocare
  • Festparolado de Stefan Keller (Svislando), estrarano de UEA
    Antaŭen por realigi la Zamenhofan revon!
  • Disdono de la atestoj al la lernintoj de 1-a kaj 2-a gradaj kursoj
  • 2a muzik-literatura interludo fare de la duo “Evocare
  • Fermo kaj Himno.

(TRANSIRO AL LA SALONO GANDHI EN LA KORTO)
Horo 19,30
Bufedo kun vinoj, ŝaŭmvino kaj antaŭkristnaska panetono

(REVENO AL LA KINEJO POLI)
Horo 21,00
Koncerto de Grazia Barboni: kantoj de De André en Esperanto


Dimanĉon la 13-an de Decembro

Horo 9,30
Vizito de la urbocentro per parto de pacitinero (kadre de la eŭropa projekto Discoverpeace).

Horo 13,00
Adiaŭa tagmanĝo kun geamikoj el Francio kaj aliaj landoj.

Ligo : http://esperanto.torino.it/nova/?p=1679

Publicités