L’espéranto dans notre média local / Esperanto en nia loka komunikilo

Ĉi-sube Esperante version. La parution dans le média citoyen de Chambéry d’un article sur notre jumelage franco-italien-espérantiste est l’occasion de présenter ce média local.

La TVnet Citoyenne est un média audiovisuel d’information locale (Chambéry et son agglomération) qui existe depuis 2010. Pointant le déficit démocratique et l’homogénéité des grands (et moins grands) journaux, rares à être encore indépendants, la TVnet Citoyenne se positionne comme un média libre, généraliste et indépendant. N’importe quelle personne peut soumettre un article sur n’importe quel sujet. Des documents et reportages sous forme audio ou télévisuelle sont aussi disponibles.  Voici donc un article concernant notre échange franco-italien-espérantiste ici.

La TVnet Citoyenne (Esperante : Civita ret-Televido) estas aŭdvida komunikilo pri lokaj informoj (Chambéry kaj sia aglomero), kiu ekzistas ekde 2010. Fingrmontranta la demokratia deficito kaj la homogeneco de la ĵurnaloj, egaj kiel etaj, malofte ankoraŭ sendependaj, la Civita ret-Televido starpunktas kiel libera komunikilo, ĝenerala kaj sendependa. Iu ajn povas submeti artikolon pri ia ajn temo. Aŭdaj kaj videaj dokumentoj kaj raportadoj ankaŭ disponeblas. Jen artikolo pri nia franca-itala-esperantista interŝango tie-ĉi.

Un train vert, couleur de l'espéranto / Verda trajno,  esperanto-koloroNelli

Publicités